WÓJT GMINY KROKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2023 roku

WÓJT GMINY KROKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych w 2023 roku w formie wsparcia realizacji zadań w zakresie:

1. KULTURY, EDUKACJI, OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH , ETNICZNYCH I JĘZYKA REGIONALNEGO

2. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

3. KULTURY FIZYCZNEJ

4. POMOCY SPOŁECZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Miejsce i termin składania ofert: Okienko podawcze Urzędu Gminy Krokowa ul. Żarnowiecka 29 84-110 Krokowa w terminie do 13.02.2023 r. do godz: 15:30 lub drogą pocztową – liczy się data wpływu. Termin rozpatrzenia ofert: do 24 lutego 2023 r.

https://bip.krokowa.pl/dokumenty/7805

Nadchodzące wydarzenia