Przetargi

Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

http://bip.kck.krokowa.pl/zamowienia/pokaz/100

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie w sezonie letnim kąpielisk oraz patroli ratowniczych na terenie Gminy Krokowa wraz z wykonywaniem działań ratowniczych, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na tych obszarach wodnych, obejmujących:
– trzy kąpieliska nadmorskie, w miejscowościach Białogóra, Dębki i Karwieńskie Błota – każde na odcinku o długości 100 m linii brzegowej,
– kąpielisko nad jeziorem Żarnowieckim, w miejscowości Lubkowo – na odcinku o długości 50 m linii brzegowej,
– dwa patrole ratownicze w miejscowościach:
– Dębki (nadmorskie) – na odcinku o długości 100 m linii brzegowej – wejście na plażę nr 21 (patrol ratowniczy stanowi zespół ratowniczy złożony z co najmniej trzech osób posiadających stosowne uprawnienia i wyposażonych w podstawowy sprzęt ratowniczy),
– Lubkowo (nad jeziorem Żarnowieckim) – na odcinku o długości 50 m linii brzegowej – Lubkowo Wieś (patrol ratowniczy stanowi zespół ratowniczy złożony z co najmniej dwóch osób posiadających stosowne uprawnienia i wyposażonych w podstawowy sprzęt ratowniczy).


Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej ogłasza przetarg ofertowy na poddzierżawę gruntu – Brzyno, Lubkowo, Białogóra
http://bip.kck.krokowa.pl/dokumenty/102


Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej ogłasza przetarg ofertowy na poddzierżawę gruntu – Dębki

close
Facebook Iconfacebook like button