Praca

Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej ogłasza nabór na stanowisko Głównego Specjalisty ds. turystyki w Krokowskim Centrum Kultury w Krokowej
I. Nazwa i adres jednostki: Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa

http://bip.kck.krokowa.pl/dokumenty/126

II. Określenie stanowiska:
Główny Specjalista ds. turystyki
III. Rodzaj umowy:
• Umowa o pracę
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
• Wymiar czasu pracy – pełen etat,
• Miejsce wykonywania pracy – Krokowa, ul. Żarnowiecka 29,
• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
• Przewidywany termin zatrudnienia – kwiecień 2020.
V. Wymogi kwalifikacyjne:
• Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów,
• Obywatelstwo polskie,
• Stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku,
• Dyspozycyjność,
• Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
• Mile widziana znajomość języka angielskiego,
• Mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, • Dobra organizacja pracy, • Terminowość oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
VI. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru:
1. Organizacja imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych oraz wydarzeń okolicznościowych,
2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na wydarzenia i zadania promocyjne, sportowe, kulturalne i turystyczne,
3. Nadzór nad funkcjonowaniem przystani turystyczno-żeglarskich znajdujących się na terenie Gminy Krokowa oraz punktów informacji turystycznej,
4. Nadzór nad funkcjonowaniem Obiektu Obsługi Portu Rybackiego „Rybaczówką” w Dębkach,
5. Organizacja zajęć żeglarskich i regat na przystaniach turystyczno-żeglarskich,
6. Organizacja i nadzór nad działaniem kąpielisk na terenie Gminy Krokowa,
7. Nadzór nad dzierżawą punktów usługowo handlowych na terenach administrowanych przez KCK w Krokowej (w tym na plażach nadmorskich),
8. Pomoc w zarządzaniu mieniem gminnym przekazanym w użytkowanie Krokowskiemu Centrum Kultury w Krokowej,
9. Koordynacja i pomoc w tworzeniu strony internetowej Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej,
10. Współpraca z zaprzyjaźnionymi samorządami oraz organizacja wizyt studyjnych,
11. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań zleconych przez Dyrektora Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej, dotyczących działalności KCK w Krokowej.
VII. Wymagane dokumenty:
• CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
• List motywacyjny,
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, • Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Oferty z wymaganymi dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 13 marca 2020 r., do godziny 14:00 w Krokowskim Centrum Kultury w Krokowej (ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa). Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty ds. promocji i turystyki”. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej. Lista ta zawierać będzie imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego).
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje dodatkowe o naborze – Małgorzata Jurkiewicz, tel. (58)742 94 06, 691 447 000, e-mail: kadry@kck.krokowa.pl
Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej
Krzysztof Obszyński

close
Facebook Iconfacebook like button
INFORMACJE NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM
oooo
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
WordPress Popup Plugin