Organizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krokowej Świetlica wiejska w Odargowie