Zapraszamy mieszkańców do zwiedzania wystawy, która jest dostępna bezpłatnie w Urzędzie Gminy Krokowa (parter + I piętro) od 9 kwietnia